Göteborg

Klicka nedan för att komma till Sorteras produkter, tjänster och priser i Göteborg

Gå hit
Göteborg

Stockholm

Klicka nedan för att komma till Sorteras produkter, tjänster och priser i Stockholm

Gå hit
Stockholm

Uppsala

Klicka nedan för att komma till Sorteras produkter, tjänster och priser i Uppsala

Gå hit
Uppsala

Sortera för miljön

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges energi- och materialförbrukning. Därför är det viktigt att vi hanterar allt byggavfall på ett miljöriktigt sätt. Att spara på jordens resurser behöver inte vara svårt. Sortera gör det enkelt för ert företag att ta miljöansvar.

Vad är problemet?

När vi bygger utvinner vi energi och material från vår natur. Problemet är att vi inte kommer att kunna göra det i all evighet eftersom naturens resurser är begränsade. Vi måste därför hushålla med de naturtillgångar vi har.
  Att byggsektorn ofta hamnar i fokus när man talar om det hållbara samhället är för att byggsektorn står för nära 40 procent av landets totala energi- och materialanvändning.

Vad är lösningen?

Byggsektorns materialhantering är ett av de områden med störst negativ inverkan på miljön. En bra början är därför att använda byggmaterial mer effektivt. Det gör vi genom att återvinna så mycket gammalt byggmaterial som möjligt. En del material kan återanvändas i befintligt skick, en del kan bearbetas till nya former och resten kan vi utvinna energi ur för att t.ex. värma upp hus.

Gör miljön en tjänst

En effektiv och klok avfallshantering kommer att minska byggsektorns miljöbelastning. När ni anlitar Sortera belastas inte heller miljön mer än nödvändigt. Vi planerar alla transporter ur energisynpunkt och de sker med marknadens mest miljövänliga fordon. Dessutom återvinner vi allt avfall på vår egen anläggning i Jordbro. På så sätt undviker vi de onödiga transporter som mellanhänder medför.

Nittiofem procent

Så mycket av allt avfall vi tar emot blir till rena fraktioner som kan återanvändas, och mindre än 1 % av det insamlade avfallet läggs på deponi.