Farligt avfall

Behöver du bli av med farligt avfall? Kontakta Sortera så hjälper vi dig att hantera och transportera avfallet till en godkänd slutförvaring/återvinning.

Allt fler material på din byggarbetsplats behöver separeras och hanteras på ett speciellt sätt. Lagar och regler kan ibland vara mycket svåra att tolka gällande hantering av vissa material. Sortera erbjuder dig som kund ett komplett utbud av tjänster och produkter för att hantera det farliga avfall som uppstår på din byggarbetsplats. Allt från en Byggsäck som är godkänd för farligt avfall till stora miljöskåp som löser hela farligt avfallsproblematiken på ett mycket effektivt sätt. Hela denna tjänst utförs med Sorteras egna bilar och personal precis som våra övriga tjänster.

Ring Sortera på 020-15 16 17 så berättar vi mer.

Batteribox

Läs mer

Lysrörskartong

Läs mer

Miljölåda

Läs mer

Miljöskåp

Läs mer

Miljökartong 45 L

Läs mer

Lysrörsbox

Läs mer

Miljöfat 120 L & 208 L

Läs mer